Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Równowaga budżetowa


Równowaga budżetowa - To stan, w którym wydatki budżetu państwa (także budżetów organów samorządowych) są w całości pokryte dochodami tych jednostek. Rozróżnia się równowagę budżetową planowaną i  rzeczywistą. Zrównoważenie planowanych (przewidywanych) dochodów z planowanymi wydatkami, a więc zapewnienie równowagi w fazie konstrukcji budżetu, jest jedną z kardynalnych zasad budżetowych.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Równowaga budżetowa:
Inne tematy w słowniku:

2.3 Keynesowska teoria bezrobocia: (definicja nr 758)

Keynes uważał, że bezrobocie nie ma charakteru dobrowolnego, ale przymusowy, a elastyczność płac jest ograniczona. O wielkości zatrudnienia decydują z... (...)

Korzyści analiza FMEA: (definicja nr 757)

To m.in.:
- identyfikacja wpływu uszkodzeń elementów na inne elementy, podsystemy i cały system;
- określenie środków zmniejszających ryzyko;
-... (...)

Etapy analizy FMEA: (definicja nr 756)

To:

Etap I – Przygotowanie:
- zdefiniowanie celu
- utworzenie grupy ( około 6-8 osób)

Etap II –... (...)

Zobacz też:
Zasady polityki budżetowej
Krzywa Laffera
Człowiek jako podmiot gospodarowania
Czynniki kształtujące popyt na wybrane dobro
Koncepcja lean managementRSS - Mapa