Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Depozyty oszczędnościowe


Depozyty oszczędnościowe - ta kategoria depozytów przypomina nieco kategorię depozytów terminowych i oznacza, że są to środki zgromadzone na pewien zadeklarowany okres, z tą jednak ważną różnicą, że można spodziewać się w banku kolejnych, na ogół, regularnych wpłat. Związane jest to z funkcjonowaniem programów oszczędzania, gdzie klient deklaruje terminy kolejnych wpłat i ich wysokość. W banku umożliwia to z kolei dokładniejsze planowanie wpływów środków na rachunki, kosztów własnych i operacji aktywnych.

Przeczytaj też:

  • Psychologia i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Metoda liniowa: (definicja nr 712)

(amortyzacji) zakłada, że eksploatowany obiekt majątku trwałego zużywa się równomiernie przez cały okres jego życia ekonomicznego. Bieżąca wartość tego zużycia... (...)

Amortyzacja: (definicja nr 711)

Jest to zmniejszanie się w czasie wartości majątku trwałego przedsiębiorstwa w wyniku jego zużywania się w procesie produkcyjnym (utrata wartości... (...)

Przyczyny powstania CEFTA: (definicja nr 710)

Zewnętrzną przyczyną utworzenia Grupy Wyszehradzkiej była zachęta ze strony państw Europy Zachodniej i Unii, w ramach której współpraca regionalna z... (...)

Zobacz też:
Obligacje
Bony kasowe
Rezerwa obowiązkowa
Certyfikaty depozytowe
REPORSS - Mapa