Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Depozyty bieżące


Depozyty bieżące - To środki pieniężne klientów banku zgromadzone na rachunkach bieżących (podstawowych) i pomocniczych. Są one zdeponowane w banku na termin nie oznaczony i mogą być podjęte z rachunku bankowego bez utraty należnego oprocentowania. Są to środki bardzo płynne.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Depozyty bieżące:
Inne tematy w słowniku:

Przyczyny powstania CEFTA: (definicja nr 710)

Zewnętrzną przyczyną utworzenia Grupy Wyszehradzkiej była zachęta ze strony państw Europy Zachodniej i Unii, w ramach której współpraca regionalna z... (...)

Czym jest CEFTA: (definicja nr 709)

Początek lat 90-tych zapoczątkował szereg przemian ustrojowych w państwach Europy Środkowej takich jak Węgry, Polska, Czechosłowacja . 9 kwietnia 1990... (...)

CEFTA: (definicja nr 708)

Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu - umowa między Rzeczpospolitą Polską, Republiką Czech, Republiką Słowacji i Republiką Węgier wynegocjowana z inicjatywy Polski... (...)

Zobacz też:
Lokata
Depozyty oszczędnościowe
Obligacje
Bony kasowe
Rezerwa obowiązkowaRSS - Mapa