Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Metoda naturalna


Metoda naturalna - (amortyzacji) uzależnia wysokość stawek amortyzacyjnych od pracy wykonanej w danym okresie przez dany obiekt majątku trwałego. Oznacza to, że przewidywany okres eksploatacji obiektu określany jest nie w latach, lecz w dowolnie zmierzonej przewidywanej pracy obiektu (w złotówkach, godzinach, metrach, sztukach, kilogramach, itp. jednostkach naturalnych).
Trzeba stwierdzić, że ten sposób liczenia wartości zużycia nie może dotyczyć wszystkich składników majątku trwałego, gdyż nie zawsze jest możliwe określenie wielkości pracy wykonanej przez te obiekty. Ponadto, chociaż teoretycznie jest to metoda trafna, gdyż amortyzacja ściśle związana jest z efektami ekonomicznymi danego obiektu, to jednak – praktyczne jej stosowanie często wydłuża okres amortyzacji poza okres ekonomicznie uzasadniony.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Metoda naturalna:

  • Amortyzacja - Skład opracowania: definicja amortyzacji, metody amortyzacji - metoda liniowa (równomierna),...
Inne tematy w słowniku:

CEFTA: (definicja nr 708)

Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu - umowa między Rzeczpospolitą Polską, Republiką Czech, Republiką Słowacji i Republiką Węgier wynegocjowana z inicjatywy Polski... (...)

Ogólna charakterystyka biznes planu: (definicja nr 707)

Biznes plan przedstawia niezbędne działania, problemy, które należy podjąć natychmiast, powinno się je rozwiązać w perspektywie średnio i długo czasowej.... (...)

Istota biznes planu: (definicja nr 706)

Jest nią określenie zamierzeń na bliższą lub dalszą przyszłość, z ustaleniem zadania podstawowego lub zadań do wykonania, sposobów, celów, środków... (...)

Zobacz też:
Źródła środków gromadzonych przez bank w operacjach biernych
Depozyty bieżące
Lokata
Depozyty oszczędnościowe
ObligacjeRSS - Mapa