Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Metoda liniowa


Metoda liniowa - (amortyzacji) zakłada, że eksploatowany obiekt majątku trwałego zużywa się równomiernie przez cały okres jego życia ekonomicznego. Bieżąca wartość tego zużycia w dowolnym okresie – nazywana stawką amortyzacyjną – jest wartością stałą, co oznacza, że koszty działalności jednostki gospodarczej przez cały okres użytkowania tego obiektu obciążane są stałą wartością, określającą zużycie eksploatowanych składników majątku trwałego. Wyznaczone w ten sposób odpisy amortyzacyjne nie będą się zmieniały przez cały okres amortyzowania środka trwałego.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Metoda liniowa:

  • Ściąga ze statystyki - Opracowanie w formie ściągi, a w nim zagadnienia: badania statystyczne,...
  • Amortyzacja - Skład opracowania: definicja amortyzacji, metody amortyzacji - metoda liniowa (równomierna),...
Inne tematy w słowniku:

Istota biznes planu: (definicja nr 706)

Jest nią określenie zamierzeń na bliższą lub dalszą przyszłość, z ustaleniem zadania podstawowego lub zadań do wykonania, sposobów, celów, środków... (...)

Na jakie pytanie odpowiada biznes plan: (definicja nr 705)

Między innymi:

GDZIE biznes będzie lokowany ?
DLACZEGO biznes ma szansę na osiągnięcie sukcesu ?
JAK scharakteryzować środki... (...)

Skrócona wersja biznes planu: (definicja nr 704)

Nazywa się czasami ofertą prywatną dla akcjonariuszy i indywidualnych inwestorów. Przygotowana jest przeważnie jako synteza biznesu dla inwestorów  inicjujących... (...)

Zobacz też:
Metoda degresywna
Metoda naturalna
Źródła środków gromadzonych przez bank w operacjach biernych
Depozyty bieżące
LokataRSS - Mapa