Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Na jakie pytanie odpowiada biznes plan


Na jakie pytanie odpowiada biznes plan - Między innymi:

GDZIE biznes będzie lokowany ?
DLACZEGO biznes ma szansę na osiągnięcie sukcesu ?
JAK scharakteryzować środki przedsiębiorstwa i jakie będzie ich wykorzystanie w planie ?
KIEDY biznes zostanie osiągnięty ?
KTO ponosić będzie personalną działalność za osiągnięcie celów i podstawowych zadań biznesu ?
CO chcemy otrzymać, jakie przewidujemy koszty i źródła finansowania ?

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Na jakie pytanie odpowiada biznes plan:
Inne tematy w słowniku:

Model wykształcenia stereotypu niższego rzędu: (definicja nr 699)

Informacja niezgodna ze stereotypem, prowadząca do stworzenia stereotypu niższego rzędu, w celu przyswojenia tej informacji, bez konieczności zmieniania początkowego stereotypu.
Model przekształceniowy: (definicja nr 698)

Informacja niezgodna ze stereotypem, prowadząca do radykalnej zmiany stereotypu.
(...)

Model buchalteryjny: (definicja nr 697)

Informacja niezgodna ze stereotypem, prowadząca do przekształcenia tego stereotypu.
(...)

Zobacz też:
Istota biznes planu
Ogólna charakterystyka biznes planu
CEFTA
Czym jest CEFTA
Przyczyny powstania CEFTARSS - Mapa