Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Skrócona wersja biznes planu


Skrócona wersja biznes planu - Nazywa się czasami ofertą prywatną dla akcjonariuszy i indywidualnych inwestorów. Przygotowana jest przeważnie jako synteza biznesu dla inwestorów  inicjujących działania. Inwestorzy, z którymi zawarliśmy porozumienie, mogą być zainteresowani otrzymaniem koncepcji całościowego (kompleksowego) ujęcia Biznes Planu. Zakres i wzajemne sekwencje Biznes Planu oraz ich różnorodność uzależniona jest w zasadzie od złożoności biznesu.

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Model przekształceniowy: (definicja nr 698)

Informacja niezgodna ze stereotypem, prowadząca do radykalnej zmiany stereotypu.
(...)

Model buchalteryjny: (definicja nr 697)

Informacja niezgodna ze stereotypem, prowadząca do przekształcenia tego stereotypu.
(...)

Stereotyp: (definicja nr 696)

Generalizacja odnosząca się do grupy, w ramach której identyczne charakterystyki zostają przypisane wszystkim bez wyjątku jej członkom, niezależnie od rzeczywistych... (...)

Zobacz też:
Na jakie pytanie odpowiada biznes plan
Istota biznes planu
Ogólna charakterystyka biznes planu
CEFTA
Czym jest CEFTARSS - Mapa