Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Istota planowania


Istota planowania - Planowanie jest systematycznym postępowaniem ukierunkowanym na działalność rozwojową, prowadzącym do osiągnięcia celów założonych w biznesie prowadzących w ostatecznym rachunku do osiągnięcia  wysokich dochodów lub zysków. Podstawowym zadaniem planowania w firmie jest wyszukiwanie okazji i prowadzenie analizy oraz dokonywanie oceny i wyboru różnorodnych propozycji wprowadzenia na rynek własnej produkcji lub świadczonych usług.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Istota planowania:
Inne tematy w słowniku:

Model buchalteryjny: (definicja nr 697)

Informacja niezgodna ze stereotypem, prowadząca do przekształcenia tego stereotypu.
(...)

Stereotyp: (definicja nr 696)

Generalizacja odnosząca się do grupy, w ramach której identyczne charakterystyki zostają przypisane wszystkim bez wyjątku jej członkom, niezależnie od rzeczywistych... (...)

Uprzedzenie: (definicja nr 695)

Wroga bądź negatywna postawa dotycząca wyróżniającej się grupy ludzi, oparta wyłącznie na ich przynależności do tej grupy.
(...)

Zobacz też:
Skrócona wersja biznes planu
Na jakie pytanie odpowiada biznes plan
Istota biznes planu
Ogólna charakterystyka biznes planu
CEFTARSS - Mapa