Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


CFROI


CFROI - Czyli okres zwrotu środków pieniężnych zainwestowanych w przedsięwzięcie inwestycyjne  może być szacowany jako wewnętrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return - IRR) dla okresu ekonomicznego użytkowania zaangażowanych aktywów. Wskaźnik „strumieni przepływów środków pieniężnych z zainwestowanych środków pieniężnych” posiada niewątpliwe zalety przy ocenie projektów inwestycyjnych.

Ujmuje bowiem:
- przepływ środków pieniężnych w porównaniu z zyskiem.
- środki pieniężne brutto zainwestowane w aktywa przedsiębiorstwa, które wygenerowały te środki pieniężne oraz
- okres wykorzystywania aktywów dla generowania przepływu środków pieniężnych.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat CFROI:
Inne tematy w słowniku:

Zarządzanie zasobami ludzkimi: (definicja nr 611)

Przy wykorzystaniu odpowiednich systemów motywacyjnych umożliwi przyjęcie do firmy najlepszej kadry. Jej systematyczne szkolenie, promowanie oraz wykorzystanie w strukturach organizacyjnych... (...)

Zarządzanie innowacyjne: (definicja nr 610)

Ma na celu stworzenie warunków sprzyjających wykorzystaniu możliwości pracowników w generowaniu, a następnie rozwijaniu innowacji produktowych, technologicznych, ekologicznych, organizacyjnych, w... (...)

Zarządzanie marketingowe: (definicja nr 609)

Obejmuje wszelką działalność przedsiębiorstwa zorientowaną na zaspokojenie potrzeb klienta i wiąże się z kreowaniem wewnątrz firmy tzw. orientacji marketingowej. Orientacji... (...)

Zobacz też:
Shareholder value added
Value Based Management
Economic Value Added
Market Value Added
GlobalizacjaRSS - Mapa