Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Przepływy pieniężne przypadające na jedną akcję spółki


Przepływy pieniężne przypadające na jedną akcję spółki - (CFPS) są obliczane jako wolne przepływy pieniężne (FCF) lub zysk netto wraz z amortyzacją, a następnie podzielone przez liczbę akcji. Zaletą tego miernika oceny rezultatów firmy jest bezpośrednie określenie ilości środków pieniężnych netto generowanych przez działalność operacyjną przedsiębiorstwa, przypadających na jedną akcję, a zatem czytelne określenie zdolności firmy do wzrostu jej wartości dla właścicieli.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Przepływy pieniężne przypadające na jedną akcję spółki:
Inne tematy w słowniku:

Zarządzanie innowacyjne: (definicja nr 610)

Ma na celu stworzenie warunków sprzyjających wykorzystaniu możliwości pracowników w generowaniu, a następnie rozwijaniu innowacji produktowych, technologicznych, ekologicznych, organizacyjnych, w... (...)

Zarządzanie marketingowe: (definicja nr 609)

Obejmuje wszelką działalność przedsiębiorstwa zorientowaną na zaspokojenie potrzeb klienta i wiąże się z kreowaniem wewnątrz firmy tzw. orientacji marketingowej. Orientacji... (...)

Strategia niszy rynkowej zróżnicowanej koncentrycznie: (definicja nr 608)

(ang. differentiation focus) - Firma zajmuje miejsce „na uboczu”, sferze „poza konkurencją”. Realizując strategię można skupić się na przykład na... (...)

Zobacz też:
CFROI
Shareholder value added
Value Based Management
Economic Value Added
Market Value AddedRSS - Mapa