Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Budżetowanie


Budżetowanie - Jest to wyznaczanie przyszłych (uzasadnionych) kosztów (wydatków) i/lub przychodów (wpływów) w odniesieniu do określonego zakresu działalności (podmiotu) dla ściśle ustalonego przedziału czasu.

Technika budżetowania polega na tworzeniu skonsolidowanego, spójnego planu całego przedsiębiorstwa (budżetu zasadniczego), w którym każdy ośrodek odpowiedzialności, w zależności od zakresu wykonywanej działalności posiada swój własny plan (budżet cząstkowy). Etapy planowania i sprawozdawczości podporządkowane są tej technice.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Budżetowanie:
Inne tematy w słowniku:

Strategia niszy rynkowej: (definicja nr 607)

„nastawionej na koszty” (ang. cost focus) - Strategia niszy rynkowej jest rozumiana przez M.E. Portera jako skoncentrowanie wysiłków firmy na... (...)

Strategia zróżnicowana: (definicja nr 606)

(ang. differenetiation) - Strategia zróżnicowana polega na przedstawieniu oferty, która odbierana jest (będzie) przez klientów jako unikatowa, jedyna w swoim... (...)

Przywództwo pod względem kosztów: (definicja nr 605)

(ang. cost leadership) - Aby osiągnąć przywództwo pod względem kosztów firma powinna kształtować je na poziomie wyraźnie niższym niż konkurenci... (...)

Zobacz też:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy pieniężne przypadające na jedną akcję spółki
CFROI
Shareholder value addedRSS - Mapa