Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Metoda ekonomii ekonomicznej


Metoda ekonomii ekonomicznej - Jest to systemowa analiza ekonomiki jak skomplikowanego dynamicznego układu. Ekonomia Matematyczna tworze modele matematyczne w postaci założeń o powiązaniu zmiennych ekonomicznych. W skutek różnorodności podmiotów gospodarczych i zmienności warunków, ekonomia Matematyczna  dzieli się na szereg różnych modeli nie mających wartości uniwersalnej.

Podstawowe matematyczne modele mikro- i makroekonomii:
- Modele zachowania konsumenta
- Teoria produkcji
- Modele rynku
- Modele równowagi
- Modele wzrostu gospodarczego
- Modele cyklu koniunkturalnego

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Metoda ekonomii ekonomicznej:
Inne tematy w słowniku:

Towar niższego rzędu: (definicja nr 593)

Towarem niższego rzędu nazywamy towar, na który konsument zmniejsza popyt, gdy wzrasta jego dochód. (...)

Towar wyższego rzędu: (definicja nr 592)

Towarem wyższego rzędu nazywamy towar, na który konsument zwiększa popyt, gdy wzrasta jego dochód. (...)

Elastyczność popytu: (definicja nr 591)

Elastyczność popytu na i-ty towar względem dochodu konsumenta informuje, o ile procent zmieni się popyt na i-ty towar przy wzroście... (...)

Zobacz też:
Paradoks Giffena i Veblena
Optimum Pareta
Mikrootoczenie
5 sił Portera
Strategia konkurencji PorteraRSS - Mapa