Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Techniczne uzbrojenie pracy


Techniczne uzbrojenie pracy - Określa liczbę jednostek kapitału przypadających na jednostkę pracy.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Techniczne uzbrojenie pracy:
Inne tematy w słowniku:

Dobra Giffena: (definicja nr 589)

Towar nazywamy towarem Giffena, jeżeli popyt na ten towar rośnie wraz ze wzrostem jego ceny. (...)

Elastyczność popytu: (definicja nr 588)

Elastyczność popytu na i-ty towar względem ceny j-tego towaru informuje, o ile procent zmieni się popyt na i-ty towar, jeżeli... (...)

Popyt krańcowy: (definicja nr 587)

W przybliżeniu popyt krańcowy na i-ty towar względem ceny j-tego towaru informuje, o ile jednostek zmieni się popyt na i-ty... (...)

Zobacz też:
Funkcja produkcji Koopmansa-Leontiefa
Etyka w biznesie
Ekonomia matematyczna
Metoda ekonomii ekonomicznej
Paradoks Giffena i VeblenaRSS - Mapa