Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Schemat biznes planu


Schemat biznes planu - Typowy układ i zakres treści biznes planu dla każdego przedsięwzięcia powinien być następujący :

1. Podsumowanie wykonawcze.
2. Krótka historia firmy.
3. Produkt.
4. Rynki, klienci, marketing.
5. Kadry, personel, zarządzanie.
6. Proces produkcyjny.
7. Finanse.
8.Czynniki ryzyka.
9. Harmonogramy.
10. Załączniki.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Schemat biznes planu:
Inne tematy w słowniku:

Badanie rynku: (definicja nr 566)

To oparte na naukowych podstawach rozpoznanie mechanizmu rynku, jego struktury, stanu i rozwoju jego elementów w celu stworzenia przesłanek do... (...)

Test różnicowania semantycznego: (definicja nr 565)

(profili semantycznych) - test ten wykorzystuje się najczęściej do porównania projektu produktu z wyobrażeniem tzw. produktu idealnego, jakie ma konsument.... (...)

Test preferencji: (definicja nr 564)

Wykorzystywane do uzyskania informacji potrzebnych do badań zachowania konsumentów Testy te zalicza się do grupy technik wartościujących (porządkujących). Stosuje się... (...)

Zobacz też:
Burza mózgów
Cykl życia produktu
Bariery wejści do sektora
Czym jest marketing
Deficyt budżetowyRSS - Mapa