Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Kapitał obcy


Kapitał obcy - To:

a) zobowiązania długoterminowe – okres wymagalności powyżej 1 roku,
b) zobowiązania krótkoterminowe - okres wymagalności krótszy niż 1 rok.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Kapitał obcy:
Inne tematy w słowniku:

Cele analizy: (definicja nr 515)

To:

- sporządzanie charakterystyki liczbowej ilustrującej działalność przedsiębiorstwa oraz pozwalającej na ocenę uzyskiwanych wyników
- wykrycie i ustalanie czynników... (...)

Analiza: (definicja nr 514)

Metoda postępowania naukowego polegająca na podziale badanego zjawiska na części i rozpatrywaniu każdej z nich z osobna. Poznawana jest w... (...)

Feasibility study: (definicja nr 513)

Plan działalności firmy dokumentuje cele, środki użyte do osiągnięcia tych celów i spodziewane wyniki w kategoriach finansowych.

Feasibility... (...)

Zobacz też:
Istota analizy wskaźnikowej
Płynność finansowa przedsiębiorstwa
Wskaźnik bieżącej płynności
Wskaźnik podwyższonej płynności
Wskaźnik gotówkowej płynnościRSS - Mapa