Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Rodzaje potrzeb ludzkich


Rodzaje potrzeb ludzkich - Potrzeby ludzkie dzielimy na potrzeby:

• egzystencji – np. pokarmowe, zdrowotne, bezpieczeństwa
• prokreacji i rozwoju – np. opieki, dydaktyczne, rodzinne
• funkcjonalne – np. informacyjne, swobody, innowacji
• społeczne – np. przynależności, akceptacji, uspołecznienia
• psychiczne – np. erotyczne, estetyczne, psychoorganizacji.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Rodzaje potrzeb ludzkich:




Inne tematy w słowniku:

Dług publiczny: (definicja nr 477)

Najczęściej definiuje się jako całość finansowych zobowiązań władz publicznych (państwowych i samorządowych) z tytułu zaciągniętych pożyczek.
(...)

Ekonomiczne konsekwencje deficytów budżetowych: (definicja nr 476)

Najczęściej wymienia się negatywne skutki deficytów, do których należą:

- Przyspieszenie procesów inflacyjnych przez jego monetyzację (wzrost podaży pieniądza),
Rodzaje deficytu budżetowego: (definicja nr 475)

Najczęściej wyróżnia się trzy rodzaje deficytu budżetowego:

- deficyt rzeczywisty – jest faktyczną różnicą miedzy dochodami i wydatkami w... (...)

Zobacz też:
Potrzeby ludzkie według Maslova
Analiza użyteczności całkowitej i krańcowej
Analiza kosztów
Franchising
Idea franchisingu



RSS - Mapa