Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Platon


Platon - Uważał, że szczęście społeczeństwa zapewniać ma nie dobrobyt obywateli, lecz ich doskonałość. Wartości moralne cenić bowiem należy najwyżej. Głosi uniwersalizm i totalizm państwowy. Zakłada interwencjonalizm państwowy we wszystkich dziedzinach życia, dotyczy to również gospodarki.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Platon:
Inne tematy w słowniku:

Szkoła klasyczna: (definicja nr 460)

To okres od połowy XVIII do połowy XIX wieku. W tym czasie angielska gospodarka jest najbardziej rozwinięta na świecie, sprawuje... (...)

Francois Quesney: (definicja nr 459)

Żył w pierwszej połowie XVIII wieku. Stworzył tezę fizjokratów głoszącą, że przemysł przetwarza na inne dobra wartości wytworzone przez rolnictwo,... (...)

Joasiah Tucker: (definicja nr 458)

Ekonomista, miłośnik techniki, pacyfista (przeciwnik wojny). Jego zamiłowanie do techniki zaczęło się uzbrojenia. Potem zainteresował się techniką użytkową, był zwolennikiem... (...)

Zobacz też:
Arystoteles
Chrematystyka
Nominalizm
Merkantylizm
FizjokratyzmRSS - Mapa