Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


David Ricardo


David Ricardo - Zwolenniki pieniądza papierowego. Uważał, że musi on mieć pokrycie w złocie.

Wyznawał ilościową teorię pieniądza, którą łączy z poziomem cen i inflacją – gdy jest zachowana ilościowa teoria pieniądza, to ceny nie rosną lub minimalnie rosną i nie ma groźby inflacji.

Zachowanie ilościowej teorii pieniądza daje stabilizację całej gospodarki.

Ricardo podkreśla znaczenie akumulacji, która jest źródłem rozwoju. Konkurencja wymusza, a akumulacja dostarcza środki, a motywem jest zysk. Konkurencja, motywacja i akumulacja łącząc się dają rozwój.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat David Ricardo:
Inne tematy w słowniku:

Joasiah Tucker: (definicja nr 458)

Ekonomista, miłośnik techniki, pacyfista (przeciwnik wojny). Jego zamiłowanie do techniki zaczęło się uzbrojenia. Potem zainteresował się techniką użytkową, był zwolennikiem... (...)

James Stuart: (definicja nr 457)

Był Szkotem. Krytykował merkantylizm. Głosił, że należy ograniczyć wydatki na armię. Żyje i działa w pierwszej połowie XVIII wieku. Wówczas... (...)

David Hume: (definicja nr 456)

Praktykujący ekonomista, prowadził własne przedsiębiorstwo. Zajmował się pieniądzem, popierał pieniądz papierowy. Miał bardzo pozytywne podejście do inflacji, uważał, że jest... (...)

Zobacz też:
Ksenofont
Platon
Arystoteles
Chrematystyka
NominalizmRSS - Mapa