Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Niewidzialna ręka rynku


Niewidzialna ręka rynku - Popyt, podaż i cena tworzą spójny mechanizm nazywany mechanizmem rynkowym, a Adam Smith nazwał oddziaływanie tych 3 elementów na rynek „niewidzialną ręką rynku”, która tym rynkiem steruje.

Mechanizm rynkowy działa żywiołowo na bazie obiektywnych praw natury i żadne ingerowanie nie jest potrzebne, może ono tylko rynkowi zaszkodzić.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Niewidzialna ręka rynku:
Inne tematy w słowniku:

James Stuart: (definicja nr 457)

Był Szkotem. Krytykował merkantylizm. Głosił, że należy ograniczyć wydatki na armię. Żyje i działa w pierwszej połowie XVIII wieku. Wówczas... (...)

David Hume: (definicja nr 456)

Praktykujący ekonomista, prowadził własne przedsiębiorstwo. Zajmował się pieniądzem, popierał pieniądz papierowy. Miał bardzo pozytywne podejście do inflacji, uważał, że jest... (...)

Dudley North: (definicja nr 455)

Uważał, że kapitał to pieniądz, który tworzy następne dobra, a pieniądz przeznaczony na konsumpcję jest stracony z punktu widzenia wytwarzania... (...)

Zobacz też:
David Ricardo
Ksenofont
Platon
Arystoteles
ChrematystykaRSS - Mapa