Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Globalizacja


Globalizacja - Jest to historyczny proces wzrastającej integracji gospodarki światowej, sterowanej przez strategiczne działania państw i wielonarodowych korporacji.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Globalizacja:

  • Łańcuch wartości - Skład pracy: metody analizy strategicznej, definicja łańcucha wartości i system...
  • Globalizacja - Skład pracy: definicja globalizacji i jej siły napędowe, szkoły myślenia...
  • Organizacja wirtualna - Skład opracowania: przyczyny powstawania nowych form przedsiębiorstw, wyjaśnienie czym jest...
  • Organizacja wirtualna i fraktalna - Skład pracy: idea organizacji wirtualnej, zasady rządzące zaufaniem w przedsiębiorstwie,...
Inne tematy w słowniku:

Przyrost rzeczywisty: (definicja nr 436)

Jest to przyrost naturalny powiększony o saldo migracji. (...)

Przyrost naturalny: (definicja nr 435)

W danym okresie czasu (rok); to różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Podana jest w przeliczeniu na 1... (...)

Migracje: (definicja nr 434)

W ścisłym znaczeniu nazywamy całokształt przesunięć przestrzennych ludności, prowadzących do zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu. Przy migracjach mamy zazwyczaj do... (...)

Zobacz też:
Sokrates
Pitagoras
Platon
Ksenofont
ArystotelesRSS - Mapa