Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Lokalizacja


Lokalizacja - To położenie obiektu w przestrzeni względem innych elementów tej przestrzeni (np. sieci osadniczej, bazy surowcowej)

Pojęcie lokalizacji obejmuje 3 elementy:
- obiekt zlokalizowany
- miejsce lokalizacji
- tzw. czynniki lokalizacji

CZYNNIKI LOKALIZACJI – to warunki np. koszty, wpływy, motywy, które w sposób negatywny lub pozytywny wpływają na funkcjonowanie danego obiektyu.

Lokalizacja zawsze była podstawowym warunkiem skutecznego i efektywnego funkcjonowania danej jednostki gospodarczej, tak z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego czy ekologicznego.

Najstarsza teoria lokalizacji rolnictwa – 1826 r. Thunnen
Najstarsza teoria lokalizacji przemysłu – 1909 r. Alfred Weber

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Lokalizacja:
Inne tematy w słowniku:

Kierunki geografii ekonomicznej: (definicja nr 432)

Wyróżniamy następujące kierunki:

• regionalny (historyczny) w przeszłości był ważny. Zmierzał do uogólnienia zmiennego charakteru powierzchni ziemi. Uogólnienie w... (...)

Polityka monetarna: (definicja nr 431)

Jest to część ekonomicznej polityki państwa obejmująca decyzje dotyczące kształtowania podaży pieniądza, w celu dostosowania jej do potrzeb gospodarki. (...)

Domicyliat: (definicja nr 430)

Osoba fizyczna lub prawna, w której mieszkaniu lub siedzibie weksel ma być płatny. (...)

Zobacz też:
Teoria lokalizacji Thunenna
Teoria lokalizacji przemysłu Alfreda Webera
Fordyzm
Globalizacja
SokratesRSS - Mapa