Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Przyrost rzeczywisty


Przyrost rzeczywisty - Jest to przyrost naturalny powiększony o saldo migracji.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Przyrost rzeczywisty:
Inne tematy w słowniku:

Domicyliat: (definicja nr 430)

Osoba fizyczna lub prawna, w której mieszkaniu lub siedzibie weksel ma być płatny. (...)

Koszt przeciętny: (definicja nr 429)

To średni koszt wytworzenia jednostki produkcji, koszt krańcowy - koszt wytworzenia dodatkowej jednostki produkcji. (...)

Koszt krańcowy: (definicja nr 428)

Inaczej marginalny (ang. marginal cost, MC) to koszt wyprodukowania kolejnej (dodatkowej) jednostki. Jest to więc wzrost kosztów całkowitych, wywołany wzrostem... (...)

Zobacz też:
Urbanizacja
Lokalizacja
Teoria lokalizacji Thunenna
Teoria lokalizacji przemysłu Alfreda Webera
FordyzmRSS - Mapa