Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Kierunki geografii ekonomicznej


Kierunki geografii ekonomicznej - Wyróżniamy następujące kierunki:

• regionalny (historyczny) w przeszłości był ważny. Zmierzał do uogólnienia zmiennego charakteru powierzchni ziemi. Uogólnienie w celu wydzielenia jednostek terytorialnych – regionów. Potem poddawano je opisowi. Przy wydzieleniu regionów stosowano kryterium jednorodności obszaru z punktu widzenia cech uznawanych za ważne. Kryterium spójności obszaru.
• ekologiczny – badanie wzajemnego oddziaływania środowiska przyrodniczego i społecznego.
• przestrzenny – głównymi problemami badawczymi tego kierunku są przestrzenne struktury i procesy różnorodnych zjawisk społeczno – gospodarczych, ich rozmieszczenie, organizacja i oddziaływanie w przestrzeni.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Kierunki geografii ekonomicznej:
Inne tematy w słowniku:

Zysk normalny: (definicja nr 426)

Kiedy przedsiębiorstwo osiąga zysk ekonomiczny równy 0, wówczas mówimy, że osiąga ono zysk normalny. Oznacza to, że zysk księgowy przedsiębiorstwa... (...)

Utarg krańcowy: (definicja nr 425)

Inaczej przychód krańcowy, marginal revenue, to wzrost utargu całkowitego, wywołany zwiększeniem produkcji o jednostkę.

Wzór:

MR = (zmiana... (...)

Utarg: (definicja nr 424)

To ilość pieniędzy, uzyskana przez przedsiębiorstwo ze sprzedaży dóbr i usług w danym okresie.
Utarg całkowity wyliczamy ze wzoru:

Zobacz też:
Infrastruktura
Migracje
Przyrost naturalny
Przyrost rzeczywisty
UrbanizacjaRSS - Mapa