Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Reklama pocztowa


Reklama pocztowa - Zdobywa ona coraz większe znaczenie w   systemie   komunikowania   się przedsiębiorstwa z rynkiem. Za pośrednictwem poczty przekazuje się oferty sprzedaży - listy reklamowe, katalogi, informatory, ulotki, broszury, prospekty czy nawet bezpłatne próbki konsumenckie.

Zaletą tej formy reklamy jest możliwość dotarcia do ściśle określonego segmentu rynku, na którym sytuuje swoją działalność reklamujące się przedsiębiorstwo. Warunkiem jej skuteczności jest precyzyjne ustalenie listy odbiorców. Wykorzystuje się w tym celu m.in. listy wyborców lub książki telefoniczne. Zaletą reklamy pocztowej jest wysoką selektywność oddziaływania poprzez elementy „indywidualizacji" wyboru i przekazu informacji, a także elastyczny sposób stosowania. Jednak przy długotrwałej akcji reklamowej i nadmiarze otrzymywanych informacji może wystąpić ignorowanie przez adresatów otrzymanych informacji.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Reklama pocztowa:
Inne tematy w słowniku:

Dystrybucja intensywna: (definicja nr 372)

Polega na umieszczaniu towarów we wszystkich możliwych punktach sprzedaży; jest stosowana dla towarów ogólnego i częstego zakupu, np. guma do... (...)

Dystrybucja selektywna: (definicja nr 371)

Polega na korzystaniu z wielu, ale nie ze wszystkich pośredników skłonnych do sprzedaży danego produktu; daje możliwość rozwinięcia dobrej współpracy... (...)

Dystrybucja wyłączna: (definicja nr 370)

Polega na istotnym ograniczeniu liczby pośredników, stosowana jest tam, gdzie producent chce zachować kontrolę nad poziomem usługi; często obejmuje handel... (...)

Zobacz też:
Etapy kontroli marketingowej
Funkcje kontroli marketingowej
Rodzaje kontroli marketingowej
Marka
4PRSS - Mapa