Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Reklama radiowa


Reklama radiowa - Posiada zróżnicowany zasięg. Może być bowiem nadawana przez stacje lokalne, regionalne, ogólnokrajowe, jak i międzynarodowe. Audycje radiowe są z reguły kierowane do wybranych segmentów rynku, co ułatwia kierowanie reklamy do właściwych, potencjalnych grup odbiorców (np. reklamowanie sprzętu sportowego w przerwie z relacji meczu piłkarskiego).

Zaletą reklamy radiowej jest także prostota, łatwość i szybkość przygotowywania haseł oraz mniejsze w stosunku do telewizji - koszty produkcji i emisji. Do jej wad zaliczyć należy krótki okres nadawania, trudność w zapamiętaniu informacji (nietrwałość reklamy),powierzchowność odbioru spowodowaną tym iż wielu słuchaczy „słucha" radia bez żadnej koncentracji uwagi, co utrudnia lub uniemożliwia przyswojenie informacji.

Przeczytaj też:

  • Psychologia i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Dystrybucja selektywna: (definicja nr 371)

Polega na korzystaniu z wielu, ale nie ze wszystkich pośredników skłonnych do sprzedaży danego produktu; daje możliwość rozwinięcia dobrej współpracy... (...)

Dystrybucja wyłączna: (definicja nr 370)

Polega na istotnym ograniczeniu liczby pośredników, stosowana jest tam, gdzie producent chce zachować kontrolę nad poziomem usługi; często obejmuje handel... (...)

Funkcje dystrybucji: (definicja nr 369)

Są to zadania związane z kształtowaniem obrotu pomiędzy jednostkami gospodarczymi i ostatecznymi nabywcami towarów.

Występują dwa rodzaje funkcji... (...)

Zobacz też:
Reklama pocztowa
Etapy kontroli marketingowej
Funkcje kontroli marketingowej
Rodzaje kontroli marketingowej
MarkaRSS - Mapa