Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Reklama telewizyjna


Reklama telewizyjna - Jest środkiem masowej komunikacji, posiadającym największą spośród masmediów siłę społecznego oddziaływania. Połączenie ruchu dźwięku i barwy stwarza bardzo duże możliwości wiernego oddania cech produktu wraz z jego charakterystyką funkcjonalną i symboliczną. Działając bardzo sugestywnie na zmysły wzroku i słuchu, uruchamia silne bodźce „atakujące" potencjalnego odbiorcę.

Współczesne doświadczenia pokazują iż reklamy telewizyjne mają wysoką zdolność kształtowania potrzeb i popytu, formowania określonych kryteriów wyboru i upowszechniania wzorców zachowań nabywców na rynku.

Do wad reklamy telewizyjnej należy zaliczyć wysokie koszty, długi czas produkcji i doprowadzania reklamy do emisji, krótki i bardzo krótki „cykl życia" reklamy wynikający z ograniczenia długości czasu emisji (konieczne staje się zatem zwiększenie częstotliwości nadawania tego samego hasła),potencjalne trudności w zrozumieniu przez odbiorców treści reklamy i intencji nadawcy, szybki okres zapominania haseł reklamowych, możliwość mylenia reklam.

Przeczytaj też:

  • Psychologia i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Dystrybucja wyłączna: (definicja nr 370)

Polega na istotnym ograniczeniu liczby pośredników, stosowana jest tam, gdzie producent chce zachować kontrolę nad poziomem usługi; często obejmuje handel... (...)

Funkcje dystrybucji: (definicja nr 369)

Są to zadania związane z kształtowaniem obrotu pomiędzy jednostkami gospodarczymi i ostatecznymi nabywcami towarów.

Występują dwa rodzaje funkcji... (...)

Cykl życia produktu: (definicja nr 368)

Jest to proces nabywania i utraty zdolności zaspakajania potrzeb konsumentów. Produkt w trakcie swojego życia przechodzi przez 4 lub 5... (...)

Zobacz też:
Reklama radiowa
Reklama pocztowa
Etapy kontroli marketingowej
Funkcje kontroli marketingowej
Rodzaje kontroli marketingowejRSS - Mapa