Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Rodzaje reklamy


Rodzaje reklamy - To:

- reklama pionierska, która jest związana z kształtowaniem popytu pierwotnego w związku z czym koncentruje się ona na kategorii samego produktu i jest stosowana w fazie wprowadzania produktu na rynek
- reklama konkurencyjna, która stosowana jest w sytuacji istnienia na rynku produktów konkurencyjnych i w związku z tym jej uwaga koncentruje się na marce produktu. Głównym zadaniem reklamy konkurencyjnej jest kształtowanie popytu selektywnego. Jest to czynione najczęściej poprzez porównanie danego produktu z markami konkurencyjnymi
- reklama przypominająca jest stosowana do tych konsumentów którzy w przeszłości nabyli produkt i zostali do niego przekonani. Zadaniem tego rodzaju reklamy jest utwierdzenie nabywców o słuszności podjętych decyzji zakupu.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Rodzaje reklamy:
Inne tematy w słowniku:

Funkcje dystrybucji: (definicja nr 369)

Są to zadania związane z kształtowaniem obrotu pomiędzy jednostkami gospodarczymi i ostatecznymi nabywcami towarów.

Występują dwa rodzaje funkcji... (...)

Cykl życia produktu: (definicja nr 368)

Jest to proces nabywania i utraty zdolności zaspakajania potrzeb konsumentów. Produkt w trakcie swojego życia przechodzi przez 4 lub 5... (...)

Korzyści z wdrożenia CRM: (definicja nr 367)

Dzielimy na:

- Korzyści mierzalne odnoszą się do pozytywnych zmian wartości wskaźników sprzedaży, zysków ze sprzedaży, kosztów, czyli tego... (...)

Zobacz też:
Reklama telewizyjna
Reklama radiowa
Reklama pocztowa
Etapy kontroli marketingowej
Funkcje kontroli marketingowejRSS - Mapa