Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Stopa procentowa


Stopa procentowa - To procentowy wskaźnik określający stosunek sumy płaconej za użytkowanie kapitału pieniężnego do wielkości tego kapitału, ustalony najczęściej w stosunku rocznym.

Wysokość stopy procentowej jest zależna od nominalnej stopy procentowej, inflacji, terminu zapadalności, ryzyka oraz celu pożyczki.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Stopa procentowa:
Inne tematy w słowniku:

Oprocentowanie proste: (definicja nr 328)

(ang. Simple interest) to procent jest liczony od wartości kapitału początkowego i jest on proporcjonalny do długości czasu, na który... (...)

Stopa zwrotu: (definicja nr 327)

lub stopa dochodu (ang. rate of return, yield) to różnica względna między dochodem z inwestycji a wydatkami na nią, wyrażona... (...)

Stopa procentowa: (definicja nr 326)

(ang. Interest rate) to stosunek procentu do początkowej wartości kapitału x 100. Potocznie, stopa procentowa jest nazywana procentem. (...)

Zobacz też:
Zarządzanie
Teoria X i Y
Misja firmy
Planowanie
Rozpiętość kierowaniaRSS - Mapa