Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Renta


Renta - To szereg równych płatności, równych kwot w równych odstępach czasu przez określony czas.

Wyróżniamy rentę:
- zwykła, inaczej odroczoną, jest to płatność dokonywana na koniec każdego okresu
- rentę należną – płatność dokonywana na początek okresu.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Renta:
Inne tematy w słowniku:

Stopa zwrotu: (definicja nr 327)

lub stopa dochodu (ang. rate of return, yield) to różnica względna między dochodem z inwestycji a wydatkami na nią, wyrażona... (...)

Stopa procentowa: (definicja nr 326)

(ang. Interest rate) to stosunek procentu do początkowej wartości kapitału x 100. Potocznie, stopa procentowa jest nazywana procentem. (...)

Procent: (definicja nr 325)

(ang. Interest) to opłata za prawo do korzystania z kapitału pieniężnego. (...)

Zobacz też:
Stopa procentowa
Zarządzanie
Teoria X i Y
Misja firmy
PlanowanieRSS - Mapa