Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Oprocentowanie proste


Oprocentowanie proste - (ang. Simple interest) to procent jest liczony od wartości kapitału początkowego i jest on proporcjonalny do długości czasu, na który kapitał został udostępniony. Przy oprocentowaniu prostym odsetki nie są kapitalizowane (nie są dodawane do kapitału początkowego na koniec okresu oprocentowania).

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Oprocentowanie proste:
Inne tematy w słowniku:

Operacje reverse repo: (definicja nr 322)

Polegają na tym, że Bank Centralny sprzedaje papiery wartościowe Bankom Komercyjnym zobowiązując je do ich odsprzedaży po określonej cenie w... (...)

Operacje repo: (definicja nr 321)

Polegają na tym, że Bank centralny kupuje papiery wartościowe od Banków Komercyjnych zobowiązując się do ich odkupienia po określonej cenie... (...)

Operacje otwartego rynku: (definicja nr 320)

Wyróżniamy:
I. operacje warunkowe (krótkoterminowe)
a) operacje warunkowego zakupu
b) operacje warunkowej sprzedaży

II. operacje bezwarunkowe
a) operacje bezwarunkowego... (...)

Zobacz też:
Oprocentowanie złożone
Wartość bieżąca
Kapitalizacja
Dyskonto
RentaRSS - Mapa