Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Stopa procentowa


Stopa procentowa - (ang. Interest rate) to stosunek procentu do początkowej wartości kapitału x 100. Potocznie, stopa procentowa jest nazywana procentem.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Stopa procentowa:
Inne tematy w słowniku:

Operacje otwartego rynku: (definicja nr 320)

Wyróżniamy:
I. operacje warunkowe (krótkoterminowe)
a) operacje warunkowego zakupu
b) operacje warunkowej sprzedaży

II. operacje bezwarunkowe
a) operacje bezwarunkowego... (...)

Operacje otwartego rynku: (definicja nr 319)

To
1) podstawowa forma interweniowania banku centralnego na rynku pieniężnym
2) instrumenty bezpośredniego oddziaływania banku centralnego:
a) na ilość posiadanych... (...)

Kredyt lombardowy: (definicja nr 318)

Cechy:
- udziela się go w przypadku gdy dany bank komercyjny ma przejściowe trudności w zachowaniu płynności
- spłata w... (...)

Zobacz też:
Stopa zwrotu
Oprocentowanie proste
Oprocentowanie złożone
Wartość bieżąca
KapitalizacjaRSS - Mapa