Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Funkcje prognozy


Funkcje prognozy - To:

1. funkcja preparacyjna – jest uznawana za najważniejszą gdyż zadaniem   prognozy jest stworzenie dodatkowych przesłanek w procesie podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych. Prognoza ma wspomagać procesy decyzyjne w skali mikro i makro ekonomii.

2. funkcja aktywizująca – polega na pobudzaniu do podejmowania działań sprzyjających do realizacji prognozy gdy zapowiada ona zdarzenia korzystne i przeciwstawiających się jej gdy przewidywane zdarzenia są oceniane jako niekorzystne.

3. funkcja informacyjna –  ogłoszenie niektórych prognoz może wywołać spokojne reakcje a nawet pełną akceptację zapowiadanych zmian.

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Socjologia szczegółowa: (definicja nr 265)

Zajmuje się systematycznym opisem poszczególnych dziedzin i wyjaśnianiem zachodzących w nich zjawisk.

Każda socjologia szczegółowa ma wielorakie powiązania z... (...)

Socjologia ogólna: (definicja nr 264)

Tworzy teorie obejmujące zespoły zjawisk (ich ogół) występujące w społeczeństwach (całych), które służą wyjaśnieniu zjawisk i procesów podstawowych (ważnych dla... (...)

Socjologia: (definicja nr 263)

Nauka o zbiorowościach ludzkich, której przedmiotem badania są:

1. zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi,... (...)

Zobacz też:
Prognoza przedziałowa
Rachunek kosztów pełnych
Rachunek kosztów
Analiza ABC
Standardy kodów kresowychRSS - Mapa