Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Prognoza ekonometryczna


Prognoza ekonometryczna - Przez prognozy ekonometryczne rozumiemy sądy o kształtowaniu się zjawisk ekonomicznych w przyszłości. Przewidują, że określona zmienna charakteryzująca obiekt gospodarczy lub układ takich zmiennych przyjmie w określonym odcinku lub punkcie czasu w przyszłości określoną wartość lub wartość z pewnego przedziału. Do takich prognoz są wykorzystywane modele ekonometryczne.

Przeczytaj też:

  • Biznes plan i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Socjologia ogólna: (definicja nr 264)

Tworzy teorie obejmujące zespoły zjawisk (ich ogół) występujące w społeczeństwach (całych), które służą wyjaśnieniu zjawisk i procesów podstawowych (ważnych dla... (...)

Socjologia: (definicja nr 263)

Nauka o zbiorowościach ludzkich, której przedmiotem badania są:

1. zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi,... (...)

Zarządzanie przez cele: (definicja nr 262)

Określenie zarządzanie przez cele zostało spopularyzowane jako jeden ze sposobów planowania przez Petera Druckera w 1954r. w jego książce „The... (...)

Zobacz też:
Funkcje prognozy
Prognoza przedziałowa
Rachunek kosztów pełnych
Rachunek kosztów
Analiza ABCRSS - Mapa