Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Rekrutacja


Rekrutacja - Rekrutacja oznacza pozyskiwanie przez organizację kandydatów do pracy w liczbie umożliwiającej ich racjonalną selekcję.

Wyróżniamy rekrutację:
- rekrutację ogólną,
- rekrutację segmentową.

Rekrutacja ogólna jest najbardziej odpowiednia, gdy pragniemy przyciągnąć kandydatów na operacyjne stanowiska pracy, pozyskać personel bezpośrednio produkcyjny. Procedury stosowane w tym przypadku są standardowe i stosunkowo proste.

Rekrutacja segmentowa służy przyciąganiu kandydatów z konkretnego segmentu rynku pracy – specjalistów. Jest szczególnie wskazana, gdy pragniemy zatrudnić menedżera, pracownika komórki badawczej. Jest bardziej skomplikowana niż rekrutacja ogólna, bardziej kosztowna i pracochłonna. Nawiązanie kontaktu z interesującą segmentem rynku pracy wymaga zastosowania zindywidualizowanych procedur i specyficznej taktyki rekrutacyjnej. Każdy kandydat musi być traktowany inaczej

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Rekrutacja:
Inne tematy w słowniku:

Cykl Kondratiewa: (definicja nr 253)

Inaczej cykl drugi. Został zaobserwowany w wieku XVIII w gospodarkach krajów rozwiniętych ekonomicznie. Czas trwania pełnego cyklu wynosi od 50... (...)

Cykl Kitchina: (definicja nr 252)

Tak zwany cykl mniejszy trwał około 3,5 roku i zaobserwowany został dostatecznie wyraźnie tylko w USA.
(...)

Cykl Juglara: (definicja nr 251)

Inaczej cykl klasyczny lub główny. Mianem tym określa się wahania działalności gospodarczej pojawiające się od roku 1815 do czasu drugiej... (...)

Zobacz też:
Selekcja pracowników
Etapy selekcji pracowaników
Zarządzanie przez cele
Socjologia
Socjologia ogólnaRSS - Mapa