Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Funkcje kanałów dystrybucji


Funkcje kanałów dystrybucji - To funkcja:

- informacyjna: zbieranie danych o produktach , istniejących klientach, konkurentach
- promocyjna: opracowanie oraz upowszechnienie perswazyjnej promocji produktów
- negocjacyjna: w wyniku negocjacji cen oraz warunków następuje transfer własności
- ponawianie zamówień: powtórne zakupy od producenta
- finansowania: nabycie oraz rozdział pieniędzy na finansowanie zapasów
- podejmowanie ryzyka: uczestniczenie w ryzyku producenta w przypadku niesprzedania produktu
- fizycznego obrotu: magazynowanie oraz obrót magazynowy
- płatności: opłata w gotówce lub za pośrednictwem banków
- transferu własności: z jednej organizacji lub osoby na inne

Przeczytaj też:

  • Analiza SWOT i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Motywacja negatywna: (definicja nr 2027)

Jest to zagrożenie co człowiek osiągnie lub co mógłby osiągnąć (utrata pracy, przesunięcie z pracy) czyli motywacja przez zagrożenie.
Motywowanie i motywacja: (definicja nr 2026)

Jest:

• jest procesem wieloaspektowym
• różnie rozumiany, pobudza i utrwala
• najczęściej rozumie się pod tym pojęciem stan... (...)

Bariery skutecznej komunikacji: (definicja nr 2025)

To:

1) Cechy nadawcy:
- sprzeczne lub nie spójne sygnały
- niewiarygodność w przedmiocie wiadomości
- niechęć do komunikowania... (...)

Zobacz też:
Międzynarodowy system walutowyRSS - Mapa