Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Istota kanałów dystrybucji


Istota kanałów dystrybucji - Katanł dystrybucji to niezależne organizacje zaangażowane w proces udostępniania produktu do użytkowania lub konsumpcji.

Większość kanałów dystrybucji obejmują marketingowych pośredników:
• Pośrednicy handlowi -  kupują w swoim imieniu i na swój rachunek towary w celu dalszej odsprzedaży, nabywając prawo do własności.
• Przedstawiciele producenta, agenci handlowi oraz brokerzy -  występują w imieniu i na rachunek producenta i za swoje usługi pobierają prowizje

RODZAJE KANAŁÓW DYSTRYBUCJI:
• Producentów
• Handel detaliczny
• Hurtownie
• Agentów i brokerów

Kanały dystrybucji można klasyfikować na podstawie kryteriów:
• LICZBA POŚREDNIKÓW – kanał bezpośredni i pośredni
• LICZBA SZCZEBLI POŚREDNICH – kanał krótki i długi
• RODZAJE PRZEPŁYWAJĄCYCH STRUMIENI – kanały transakcyjne i rzeczowe
• ZNACZENIE KANAŁU DLA PRODUCENTA – kanał podstawowy i pomocniczy
• CZARAKTER POWIĄZAŃ MIĘDZY UCZESTNIKAMI KANAŁU – kanały konwencjonalne i zintegrowane (kontraktowe, korporacyjne, administrowane).

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Istota kanałów dystrybucji:

  • Eurosystem logistyczny - Skład opracowania: Istota, geneza i cel eurosystemu logistycznego, funkcja operacyjna,...
Inne tematy w słowniku:

Motywowanie i motywacja: (definicja nr 2026)

Jest:

• jest procesem wieloaspektowym
• różnie rozumiany, pobudza i utrwala
• najczęściej rozumie się pod tym pojęciem stan... (...)

Bariery skutecznej komunikacji: (definicja nr 2025)

To:

1) Cechy nadawcy:
- sprzeczne lub nie spójne sygnały
- niewiarygodność w przedmiocie wiadomości
- niechęć do komunikowania... (...)

Komunikacja pozawerbalna: (definicja nr 2024)

To:

• wszelka komunikacja które nie posługuje się słowami albo unika słów do przekazywania szerszego znaczenia niż słownikowa
•... (...)

Zobacz też:
Funkcje kanałów dystrybucji
Międzynarodowy system walutowyRSS - Mapa