Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Sytuacje konfliktowe


Sytuacje konfliktowe - Informacje:

1) konflikt powstaje, gdy istnieje jakieś dobro, które nie może być w posiadaniu wszystkich pretendentów, czy będzie to rzecz, stanowisko, władza. Niekoniecznie musi być prawdą, że dobro jest niepodzielne; wystarczy, że ludzie wyobrażają sobie, że tak jest. Konflikt wywołuje emocje walki, która toczyć się będzie tak długo aż:
— ktoś posiądzie owo dobro,
— strony zmęczą się walką i stwierdzą, że rozstrzygnięcia nie da się osiągnąć. Oznacza to, że nikt nie wejdzie w posiadanie owego dobra. Jest to sytuacja pata.
— chęć kompromisu spowoduje szukanie sposobu podziału dobra, by obie strony były zadowolone,
— strony mogą zastosować rozwiązanie typu twórcza transformacja. Jest to ujęcie konfliktu z zupełnie nowego punktu widzenia, pozwalającego na likwidację źródła konfliktu, np. na drodze pomnożenia ilości dóbr przeznaczonych do podziału;

2) konflikt powstaje w sytuacji, gdy istnieje dobro, które jest podzielne. Stronom chodzi o zdobycie jak największej części owej wartości podzielnej. Rozwiązania mogą być jak w sytuacji pierwszej;

3) cele obu stron są różne, nawet odmienne, ale gdzieś po drodze do realizacji celów krzyżują się drogi obu jednostek i tam może wystąpić walka, np. o priorytety. Chodzić też może o zwykłe zaszkodzenie drugiej stronie „dla zasady”, „dlaczego ma im być lepiej niż nam”.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Sytuacje konfliktowe:

  • Negocjacje - praca - Główne elementy pracy: definicja negocjacji, sformułowanie sytuacji kiedy warto prowadzić...
  • Konflikt w organizacji - Skład pracy: Istota, rodzaje i definicja konfliktu (wg D. Tjoswolda,...
Inne tematy w słowniku:

Komunikacja pozawerbalna: (definicja nr 2024)

To:

• wszelka komunikacja które nie posługuje się słowami albo unika słów do przekazywania szerszego znaczenia niż słownikowa
•... (...)

Formy komunikacji interpersonalnej: (definicja nr 2023)

To:

• komunikacja ustna - rozmowa bezpośrednia, dyskusje grupowe, rozmowy telefoniczne i inne okoliczności, w których słowo mówione jest... (...)

Rodzaje zmian kulturowych: (definicja nr 2022)

To:

1. błędne koło - organizacja nie jest w stanie uczyć się w oparciu o własne doświadczenia, na pojawiające... (...)

Zobacz też:
Polityka dystrybucji
Istota kanałów dystrybucji
Funkcje kanałów dystrybucji
Międzynarodowy system walutowyRSS - Mapa