Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Motywacja pozytywna


Motywacja pozytywna - Opiera się na założeniu, że jeśli coś osiągniemy a wówczas zrealizujemy swoje pragnienia np.: awansowanie, zmiana stanowiska na lepsze, opierają się na nadziei, na prawdopodobieństwie, że coś osiągniemy.

Motywacja pozytywna pobudza do aktywności, przedsiębiorczości, zaangażowania, podnosi inicjatywę.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Motywacja pozytywna:
Inne tematy w słowniku:

Rodzaje zmian kulturowych: (definicja nr 2022)

To:

1. błędne koło - organizacja nie jest w stanie uczyć się w oparciu o własne doświadczenia, na pojawiające... (...)

Funkcje kultury organizacyjnej: (definicja nr 2021)

Wyróżniamy funkcje:

1. zewnętrzne
• umożliwia zrozumienie misji i strategii organizacji
• umożliwia integrację uczestników organizacji
Kultura organizacyjna: (definicja nr 2020)

Jest to osobowość konkretnego przedsiębiorstwa, która przejawia się w zachowaniach i reakcjach jednostek i grup społecznych, ich sądach i postawach,... (...)

Zobacz też:
Opór wobec zmian
Sytuacje konfliktowe
Polityka dystrybucji
Istota kanałów dystrybucji
Funkcje kanałów dystrybucjiRSS - Mapa