Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Motywacja negatywna


Motywacja negatywna - Jest to zagrożenie co człowiek osiągnie lub co mógłby osiągnąć (utrata pracy, przesunięcie z pracy) czyli motywacja przez zagrożenie.

Prowadzi do obniżenia poczucia własnych wartości, do braku zaufania do własnych sił, postawy defensywnej, rodzi frustrację, depresję, jest przyczyną konfliktu, buntu lub powoduje służalczość, nadmierny lojalizm i lenistwo.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Motywacja negatywna:
Inne tematy w słowniku:

Funkcje kultury organizacyjnej: (definicja nr 2021)

Wyróżniamy funkcje:

1. zewnętrzne
• umożliwia zrozumienie misji i strategii organizacji
• umożliwia integrację uczestników organizacji
Kultura organizacyjna: (definicja nr 2020)

Jest to osobowość konkretnego przedsiębiorstwa, która przejawia się w zachowaniach i reakcjach jednostek i grup społecznych, ich sądach i postawach,... (...)

Warunki podejmowania decyzji: (definicja nr 2019)

To:

Stan pewności - to sytuacja w której podejmujący decyzję, zna  z rozsądnym zakresem pewność, dostępne warianty wyboru... (...)

Zobacz też:
Motywacja pozytywna
Opór wobec zmian
Sytuacje konfliktowe
Polityka dystrybucji
Istota kanałów dystrybucjiRSS - Mapa