Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Motywowanie i motywacja


Motywowanie i motywacja - Jest:

• jest procesem wieloaspektowym
• różnie rozumiany, pobudza i utrwala
• najczęściej rozumie się pod tym pojęciem stan gotowości do podejmowania określonych działań
• odnosi się do przeżyć psychicznych człowieka, od których zależy kierunek ludzkiej aktywności
• motywacja stanowi proces regulacji, który pełni funkcje sterowania ludzkimi czynnościami
• jest wewnętrzną siłą, instynktem, przeżyciem
• stanowi wewnętrzną siłę, do której możemy zaliczyć instynkty, popędy, życzenia, pragnienia, które wywołują stany napięć.
• proces motywacji jest dwukierunkowy (podwładny zachowuje się zgodnie z wolą kierującego jedynie wówczas kiedy uzna, że warunki jakie kierujący mu stworzył do pracy pozwalają zaspokoić jego potrzeby i dążenia, zredukują obecne stany napięć jakie się wytworzą. Kierujący, aby stworzyć pracownikowi warunki pracy, powinien poznać swego podwładnego. Od siły owych pragnień i dążeń zależy bowiem zaangażowanie w pracę)
• osoba silnie zmotywowana wie co chce osiągnąć w życiu i w jaki sposób chce to osiągnąć
• proces motywowania zaczyna się od momentu, w którym wyraźnie występuje uczucie niespełnienia. Z chwilą zaspokojenia tej potrzeby może pojawić się potrzeba następna. Jest to niekończący się krąg naszych potrzeb
• im silniejsza jest motywacja, tym większy jest nasza aktywność. Nadmierna aktywność (motywacja) nie jest korzystna dla jakości naszej pracy, rezultatu działania. Zdarza się, że nadmierna aktywność paraliżuje nasze działanie.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Motywowanie i motywacja:
Inne tematy w słowniku:

Kultura organizacyjna: (definicja nr 2020)

Jest to osobowość konkretnego przedsiębiorstwa, która przejawia się w zachowaniach i reakcjach jednostek i grup społecznych, ich sądach i postawach,... (...)

Warunki podejmowania decyzji: (definicja nr 2019)

To:

Stan pewności - to sytuacja w której podejmujący decyzję, zna  z rozsądnym zakresem pewność, dostępne warianty wyboru... (...)

Proces decyzyjny: (definicja nr 2018)

To:

• rozpoznanie i zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej
• zidentyfikowanie alternatywnych możliwości działania
• wybór najlepszej możliwości i jej... (...)

Zobacz też:
Motywacja negatywna
Motywacja pozytywna
Opór wobec zmian
Sytuacje konfliktowe
Polityka dystrybucjiRSS - Mapa