Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Formy komunikacji interpersonalnej


Formy komunikacji interpersonalnej - To:

• komunikacja ustna - rozmowa bezpośrednia, dyskusje grupowe, rozmowy telefoniczne i inne okoliczności, w których słowo mówione jest wykorzystywane do przekazywania treści. Ma miejsce w toku bezpośredniej rozmowy.

• komunikacja pisemna - notatki, listy, sprawozdania i inne okoliczności, do przekazywania informacji wykorzystuje się słowo pisane.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Formy komunikacji interpersonalnej:
Inne tematy w słowniku:

Biznes plan i jego typowa struktra: (definicja nr 2017)

Biznes plan to:
• dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu
• przewodnik dla jego działań strategicznych i... (...)

Elementy strategii: (definicja nr 2016)

To:

1. domena działania (określa ona gdzie i komu firma zamierza sprzedawać swoje wyroby lub usługi);
2. strategiczna przewaga... (...)

Wizja przedsiębiorstwa: (definicja nr 2015)

To długookresowa, co najmniej kilkunastoletnia strategiczna prognoza rozwoju względem:

1)dziedziny działania
2)zasięgu działania
3)dystrybucji zasobów

Zobacz też:
Komunikacja pozawerbalna
Bariery skutecznej komunikacji
Motywowanie i motywacja
Motywacja negatywna
Motywacja pozytywnaRSS - Mapa