Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Rodzaje zmian kulturowych


Rodzaje zmian kulturowych - To:

1. błędne koło - organizacja nie jest w stanie uczyć się w oparciu o własne doświadczenia, na pojawiające się problemy reaguje w sposób tradycyjny. Za brak sukcesu obwinia czynniki zewnętrzne.

2. rewolucja kulturowa -jest zamianą szybką i radykalną. Wszystko stare ogłasza się nieefektywnym przeżytkiem i zwalcza wszelkie przejawy tradycyjnych zachowań i postaw.

3. zmiany ewolucyjne - wprowadzane metodą drobnych kroczków oddziaływają na podsystem społeczny w sposób bardziej lub mniej bezpośredni. Powoli zmienia się obowiązujący w organizacji system norm i wartości.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Rodzaje zmian kulturowych:
Inne tematy w słowniku:

Elementy strategii: (definicja nr 2016)

To:

1. domena działania (określa ona gdzie i komu firma zamierza sprzedawać swoje wyroby lub usługi);
2. strategiczna przewaga... (...)

Wizja przedsiębiorstwa: (definicja nr 2015)

To długookresowa, co najmniej kilkunastoletnia strategiczna prognoza rozwoju względem:

1)dziedziny działania
2)zasięgu działania
3)dystrybucji zasobów
Misja przedsiębiorstwa: (definicja nr 2014)

To:

• wspólna wartość przyjmowana przez wszystkich pracowników i zarząd firmy pozwalająca wybrać cele firmy dla klientów, pracowników, akcjonariuszy,... (...)

Zobacz też:
Formy komunikacji interpersonalnej
Komunikacja pozawerbalna
Bariery skutecznej komunikacji
Motywowanie i motywacja
Motywacja negatywnaRSS - Mapa