Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Funkcje kultury organizacyjnej


Funkcje kultury organizacyjnej - Wyróżniamy funkcje:

1. zewnętrzne
• umożliwia zrozumienie misji i strategii organizacji
• umożliwia integrację uczestników organizacji
• oferuje uczestnikom jednolite sposoby pomiaru i kryteria oceny efektów
• umożliwia ulepszenie środków i przeformułowanie celów jeśli niezbędna jest zmiana

2. wewnętrzne
• oferuje wspólny język i aparat pojęciowy
• definiuje granicę grupy
• wyznacza zasady władzy
• zawiera kryteria nagradzania i karania

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Funkcje kultury organizacyjnej:

  • Kultura organizacyjna - Skład pracy: geneza kultury organizacji, przejawy kultury organizacji (symbole, sposoby...
  • Kultura organizacji w USA - Skład opracowania: definiowanie kultury organizacji, funkcje organizacji - funkcja kierownicza...
  • Kultura organizacji - Skład pracy: definicja kultury organizacji, czynniki wpływające na kulturę organizacji,...
Inne tematy w słowniku:

Wizja przedsiębiorstwa: (definicja nr 2015)

To długookresowa, co najmniej kilkunastoletnia strategiczna prognoza rozwoju względem:

1)dziedziny działania
2)zasięgu działania
3)dystrybucji zasobów
Misja przedsiębiorstwa: (definicja nr 2014)

To:

• wspólna wartość przyjmowana przez wszystkich pracowników i zarząd firmy pozwalająca wybrać cele firmy dla klientów, pracowników, akcjonariuszy,... (...)

Funkcje planowania: (definicja nr 2013)

To funkcja:

1. zewnętrzna - zachęcająca partnera do udziału w finansowaniu danej idei, pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowych, stworzeniu wspólnego... (...)

Zobacz też:
Rodzaje zmian kulturowych
Formy komunikacji interpersonalnej
Komunikacja pozawerbalna
Bariery skutecznej komunikacji
Motywowanie i motywacjaRSS - Mapa