Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Kultura organizacyjna


Kultura organizacyjna - Jest to osobowość konkretnego przedsiębiorstwa, która przejawia się w zachowaniach i reakcjach jednostek i grup społecznych, ich sądach i postawach, w sposobie rozwiązywania problemów, budowie hal produkcyjnych , w  wyposażeniu estetyce wnętrz.
Jest to zbiór dominujących wartości norm postępowania charakterystycznych  dla danej organizacji podbudowanej założeniami  i przejawiających się przez artefakty zewnętrzne, sztuczne twory danej kultury .

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Kultura organizacyjna:

  • Zarządzanie kadrami - ściąga - Kolejna ściąga z zakresu zarządzania kadrami. Opisuje następujące zagadnienia: kultura...
  • Kultura organizacji w USA - Skład opracowania: definiowanie kultury organizacji, funkcje organizacji - funkcja kierownicza...
  • Kultura organizacyjna - Skład pracy: geneza kultury organizacji, przejawy kultury organizacji (symbole, sposoby...
  • Kultura organizacji - Skład pracy: definicja kultury organizacji, czynniki wpływające na kulturę organizacji,...
Inne tematy w słowniku:

Misja przedsiębiorstwa: (definicja nr 2014)

To:

• wspólna wartość przyjmowana przez wszystkich pracowników i zarząd firmy pozwalająca wybrać cele firmy dla klientów, pracowników, akcjonariuszy,... (...)

Funkcje planowania: (definicja nr 2013)

To funkcja:

1. zewnętrzna - zachęcająca partnera do udziału w finansowaniu danej idei, pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowych, stworzeniu wspólnego... (...)

Źródła władzy menedżerów: (definicja nr 2012)

To:

1. Władza wymuszania
a)  władza karania - umiejętności korzystania z takich narzędzi  i instrumentów w... (...)

Zobacz też:
Funkcje kultury organizacyjnej
Rodzaje zmian kulturowych
Formy komunikacji interpersonalnej
Komunikacja pozawerbalna
Bariery skutecznej komunikacjiRSS - Mapa