Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Warunki podejmowania decyzji


Warunki podejmowania decyzji - To:

Stan pewności - to sytuacja w której podejmujący decyzję, zna  z rozsądnym zakresem pewność, dostępne warianty wyboru oraz ich warunki.
Takie warunki występują bardzo rzadko z powodu złożoności i burzliwości współczesnego życia gospodarczego.

Stan ryzyka - to sytuacja w której dostępność poszczególnych możliwości i związanych z nią potencjalnych korzyści i koszty , są znane z pewnym szacunkowym prawdopodobieństwem. Menadżerowie muszą więc trafnie określić prawdopodobieństwo związane z każdym wariantem.

Stan niepewności - to sytuacja w której podejmujący decyzję nie zna wszystkich możliwości wyboru, ryzyka związanego z każdą z nich ani możliwych konsekwencji. Menadżerowie muszą więc pozyskać dużo informacji i podchodzić do sprawy w sposób logiczny i racjonalny. Ważną rolę odgrywa zatem intuicja i doświadczenie.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Warunki podejmowania decyzji:
Inne tematy w słowniku:

Funkcje planowania: (definicja nr 2013)

To funkcja:

1. zewnętrzna - zachęcająca partnera do udziału w finansowaniu danej idei, pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowych, stworzeniu wspólnego... (...)

Źródła władzy menedżerów: (definicja nr 2012)

To:

1. Władza wymuszania
a)  władza karania - umiejętności korzystania z takich narzędzi  i instrumentów w... (...)

Funkcje kierownicze wg Kuntza i O'Donella: (definicja nr 2011)

To:

1. Planowanie- postawienie celu, rozwinięcie przyszłych opcji działania, wyznaczanie celów ramowych, wytycznych, programów i sposobów postępowania dla... (...)

Zobacz też:
Kultura organizacyjna
Funkcje kultury organizacyjnej
Rodzaje zmian kulturowych
Formy komunikacji interpersonalnej
Komunikacja pozawerbalnaRSS - Mapa