Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Proces decyzyjny


Proces decyzyjny - To:

• rozpoznanie i zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej
• zidentyfikowanie alternatywnych możliwości działania
• wybór najlepszej możliwości i jej realizację
• menadżerowie podejmując decyzje znajdują się w różnych sytuacjach stosownie do sytuacji podejmują różne decyzje.
• podejmowanie decyzji może być rozumiane jako:
1. akt podjęcia decyzji
2. proces podejmowania decyzji.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Proces decyzyjny:
Inne tematy w słowniku:

Źródła władzy menedżerów: (definicja nr 2012)

To:

1. Władza wymuszania
a)  władza karania - umiejętności korzystania z takich narzędzi  i instrumentów w... (...)

Funkcje kierownicze wg Kuntza i O'Donella: (definicja nr 2011)

To:

1. Planowanie- postawienie celu, rozwinięcie przyszłych opcji działania, wyznaczanie celów ramowych, wytycznych, programów i sposobów postępowania dla... (...)

Zarządzanie wg Fayola: (definicja nr 2010)

Fayol jako pierwszy opisał proces zarządzania.

Podzielił różne czynności w organizacji na grupy i nazwał je funkcjami:
- Czynności... (...)

Zobacz też:
Warunki podejmowania decyzji
Kultura organizacyjna
Funkcje kultury organizacyjnej
Rodzaje zmian kulturowych
Formy komunikacji interpersonalnejRSS - Mapa