Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Biznes plan i jego typowa struktra


Biznes plan i jego typowa struktra - Biznes plan to:
• dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu
• przewodnik dla jego działań strategicznych i operatywnych
• pozwala zidentyfikować słabe i silne strony działalności gospodarczej.

Typowa struktura biznes-planu:
1. krótka prezentacja organizacji – historia, cele, zadania, profil i zakres działania firmy, wielkość sprzedaży obecna i przyszła, posiadane oraz planowane środki.
2. analiza otoczenia – charakterystyka obecnych rynków, najistotniejsze przewidywane zmiany otoczenia firmy, wyszczególnienie istniejących zagrożeń i możliwości, ocena konkurencyjności firmy.
3. analiza organizacyjna firmy – ogólna charakterystyka środków, którymi firma obecnie dysponuje, aktualna sytuacja finansowa, główne słabości i mocne strony firmy, analiza mocnych i słabych stron konkurencji.
4. rozwiązania strategiczne – określenie wybranej strategii rozwoju, warianty wyboru i ich uzasadnienie, cele krótko średnio i długoterminowe, przewidywane oddziaływania na sytuacje firmy
5. plan działania – program działania, wybór środków, określenie kolejności działań, strategia wdrożenia, metody kontroli wskaźników, strategie alternatywne.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Biznes plan i jego typowa struktra:
Inne tematy w słowniku:

Funkcje kierownicze wg Kuntza i O'Donella: (definicja nr 2011)

To:

1. Planowanie- postawienie celu, rozwinięcie przyszłych opcji działania, wyznaczanie celów ramowych, wytycznych, programów i sposobów postępowania dla... (...)

Zarządzanie wg Fayola: (definicja nr 2010)

Fayol jako pierwszy opisał proces zarządzania.

Podzielił różne czynności w organizacji na grupy i nazwał je funkcjami:
- Czynności... (...)

Zarządzanie wg Druckera: (definicja nr 2009)

Zarządzanie to przekształcanie zasobów firmy w produktywne przedsiębiorstwo tzn. takie którego efekty działania są większe od prostej sumy zasobów tego... (...)

Zobacz też:
Proces decyzyjny
Warunki podejmowania decyzji
Kultura organizacyjna
Funkcje kultury organizacyjnej
Rodzaje zmian kulturowychRSS - Mapa