Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Elementy strategii


Elementy strategii - To:

1. domena działania (określa ona gdzie i komu firma zamierza sprzedawać swoje wyroby lub usługi);
2. strategiczna przewaga (polega na tym, aby w ramach wybranej branży być bardziej atrakcyjnym partnerem niż inne firmy);
3. cele strategiczne (są ważnym uzupełnieniem wyboru domeny i strategicznej przewagi nad konkurentami, określają co konkretnie firma chce osiągnąć w kolejnych okresach);
4. funkcjonalne programy działania (są przełożeniem strategii na konkretne działania na każdym stanowisku pracy).

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Elementy strategii:
Inne tematy w słowniku:

Zarządzanie wg Fayola: (definicja nr 2010)

Fayol jako pierwszy opisał proces zarządzania.

Podzielił różne czynności w organizacji na grupy i nazwał je funkcjami:
- Czynności... (...)

Zarządzanie wg Druckera: (definicja nr 2009)

Zarządzanie to przekształcanie zasobów firmy w produktywne przedsiębiorstwo tzn. takie którego efekty działania są większe od prostej sumy zasobów tego... (...)

Zarządzanie - podejście funkcjonalne i instytucjonalne: (definicja nr 2008)

Wyróżniamy:

Podejście funkcjonalne:
• działania, które służą kierowaniu procesami pracy, tj wszystkich czynności niezbędnych do realizacji zadań przedsiębiorstwa.... (...)

Zobacz też:
Biznes plan i jego typowa struktra
Proces decyzyjny
Warunki podejmowania decyzji
Kultura organizacyjna
Funkcje kultury organizacyjnejRSS - Mapa