Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Misja przedsiębiorstwa


Misja przedsiębiorstwa - To:

• wspólna wartość przyjmowana przez wszystkich pracowników i zarząd firmy pozwalająca wybrać cele firmy dla klientów, pracowników, akcjonariuszy, środowiska
• wartość określająca filozofię działania firmy czyli: strategię firmy, styl zarządzania, strukturę firmy, sposób wykorzystania zasobów, sposób realizacji codziennych procedur, sposób wykorzystania zdolności pracowników, sposób nagradzania pracowników
• wyrażenie jednoznacznego, unikalnego celu, który różnicować będzie organizacje od innych branży ze względu na przedmiot, zakres i sposób działania
• deklaracja misji powinna zawierać następujące informacje: rola jaką firma spełnia i chce spełniać na rynku, pozycja firmy na rynku i aspiracje co do przyszłej pozycji, główne cele marketingowe firmy, struktura wielkości firmy, charakter i liczba filii, umiejscowienie danego działu w firmie, rola działu w realizacji strategii firmy, oferowane produkty i usługi
• sformułowana ogólnie i rzetelnie
• ustalana jest na rok lub dwa, później należy uwzględnić strategię przedsiębiorstwa.
• nie jest kategorią planistyczną lecz raczej socjologiczną
• sformułowanie kształtowane jest przez: 1)historię przedsiębiorstwa 2)środowisko w którym
• działało przedsiębiorstwo 3) środki jakimi dysponuje.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Misja przedsiębiorstwa:
Inne tematy w słowniku:

Zarządzanie - podejście funkcjonalne i instytucjonalne: (definicja nr 2008)

Wyróżniamy:

Podejście funkcjonalne:
• działania, które służą kierowaniu procesami pracy, tj wszystkich czynności niezbędnych do realizacji zadań przedsiębiorstwa.... (...)

Organizacja: (definicja nr 2007)

To:

• każdy przedmiot składający się co najmniej z dwóch elementów, pomiędzy którymi dokonuje się specjalizacja w procesie realizacji... (...)

Hierarchia i podział władzy: (definicja nr 2006)

Cechy:

• uprawnienia i odpowiedzialność
• stopień autonomii (samodzielności i inicjatywa)
• rozpiętość kierowania (liczba podwładnych podporządkowanych jednemu... (...)

Zobacz też:
Wizja przedsiębiorstwa
Elementy strategii
Biznes plan i jego typowa struktra
Proces decyzyjny
Warunki podejmowania decyzjiRSS - Mapa