Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Funkcje planowania


Funkcje planowania - To funkcja:

1. zewnętrzna - zachęcająca partnera do udziału w finansowaniu danej idei, pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowych, stworzeniu wspólnego przedsięwzięcia

2. wewnętrzna - ukazującą skalę zadań, ich słabe i mocne strony oraz szansy i zagrożenia

Funkcje planu to:
• szczegółowe określenie niezbędnych zasobów, które mają być wykorzystane,
• dostosowanie możliwości ich pozyskiwania i wykorzystywania do warunków otoczenia

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Funkcje planowania:
Inne tematy w słowniku:

Organizacja: (definicja nr 2007)

To:

• każdy przedmiot składający się co najmniej z dwóch elementów, pomiędzy którymi dokonuje się specjalizacja w procesie realizacji... (...)

Hierarchia i podział władzy: (definicja nr 2006)

Cechy:

• uprawnienia i odpowiedzialność
• stopień autonomii (samodzielności i inicjatywa)
• rozpiętość kierowania (liczba podwładnych podporządkowanych jednemu... (...)

Etapy procesu organizowania: (definicja nr 2005)

To:

1. ustanowienie całej pracy
2. podział pracy na czynności logiczne możliwe do zrealizowania
3. łączenie pracy w... (...)

Zobacz też:
Misja przedsiębiorstwa
Wizja przedsiębiorstwa
Elementy strategii
Biznes plan i jego typowa struktra
Proces decyzyjnyRSS - Mapa